БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА НУТҚНИ ЎСТИРИШ

Ўқитувчиларнинг дарсларини тизимли таҳлил қилиш ўқитувчиларга амалий-методик тавсиялар беришга ва натижада дарс самарадорлигининг ошишига хизмат қилади.

Самарқанд вилояти Пастдарғом тумани 8-умумий ўрта таълим мактаби бошланғич синф ўқитувчиси Мусурманова Мухайёнинг “Баён ёзишни ўрганамиз”  номли услубий кўрсатмасига тақриз

Замонавий таълимни ташкил этишда қўйилаётган муҳим талаблардан бири қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Бунда ўқувчиларга муайян билимларни етказиб бериш билан бирга улар фаолиятини назорат қилиш ва эгаллаш билим, кўникма, малакалари ва  компанентларни рағбатлантиришда алоҳида эътибор берилиб, ҳаётга тадбиқ этишга ўргатилади.   БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА НУТҚНИ ЎСТИРИШ

Бу услубий қўлланма ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма  нутқини ривожлантиришда хизмат қилади ҳамда фикирлаш қобилиятларини ўстиради.

Шунингдек ўқитувчиларга тайёр услубий қўлланма бўлиб, расмли элемкентлардан тузилган. Бундан ташқари услубий қўлланма ўқувчиларнинг мустақил ишлашдари учун ҳам қулай яратилгандир.

Биринчи президентимиз томонидан келажак авлод тарбиясига берилаётган бундай катта эътибор таълим тизими ва педагоглар зиммасига улкан вазифаларини юкламоқда. Бу вазифаларни амалга ошириш чуқур билим ва катта маҳоратни талаб этади. Таълим тизимига янгиликларни олиб кириш, замонавий педагогиc технол